Výukové materiály pro nadané žáky Odesláno 29.01. 2024

Nadační fond Qiido vytváří výukové materiály pro nadané žáky a má také komplexní vzdělávací online program pro MiND žáky. Podívejte se na webové stránky: ... detail

Výukové materiály Odesláno 20.03. 2017

Vážení návštěvníci našich stránek, projekt Vzdělávání nadaných již skončil. Pokud máte zájem o naše materiály, napište si o ně přímo na mail: vzdelavaninadanych@seznam.cz. Děkujeme za pochopení... detail

Zobrazit všechny novinky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky

Nápady do výuky

Tipy na knihy, akce, odkazy na zajímavé stránky.. Zobrazit více

Mimořádně nadané dítě


V rámci zvyšování podpory individuálních vzdělávacích potřeb žáků věnuje naše škola systematickou pozornost i vzdělávání mimořádně nadaných dětí, ať už v oblasti intelektové, umělecké či sportovní. Škola se v této snaze neomezila jen na integrovaný přístup, umožňující s využitím individuálních vzdělávacích plánů výuku nadaných žáků v běžných třídách, ale zavedla výuku intelektově nadaných dětí ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů. Žáci jsou do těchto tříd přijímáni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny, která provádí potřebné diagnostické testy.

 

Doporučená literatura

  • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školní praxi. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2005, 209 s. ISBN 80-7290-213-X.
  • JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. Pezinok: Formát, 2003, 128 s. ISBN 80-89005-11-X.
  • LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa. Bratislava: Iris, 2003, 394 s. ISBN 80-89018-53-X.
  • MACHŮ, E. Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 61 s. ISBN 80-210-3979-5.
  • MÖNKS, F. J., YPENBURG, I. H. Nadané dítě. Praha: Grada Publishing, 2002, 98 s. ISBN 80-247 0445-5.
  • MUSIL, M. Cesty k nadaniu. Bratislava: Smena, 1985.
  • SEJVALOVÁ, J. Talent a nadání: jejich rozvoj ve volném čase. Praha: IDM MŠMT, 2004, 60 s. ISBN 80-86784-03-7.

Více podrobností

Unikátních návštěv:  3.799