Harmonogram projektu


Klíčové aktivity projektu:

1. Inovace školního vzdělávacího programu, tvorba výukových materiálů pro MND

2. Poradenské služby a podpora součinnosti rodiny a školy

3. Vzdělávání pedagogů za účelem zvyšování kvality vzdělávání MND

Unikátních návštěv:  3.799