Výukové materiály pro nadané žáky Odesláno 29.01. 2024

Nadační fond Qiido vytváří výukové materiály pro nadané žáky a má také komplexní vzdělávací online program pro MiND žáky. Podívejte se na webové stránky: ... detail

Výukové materiály Odesláno 20.03. 2017

Vážení návštěvníci našich stránek, projekt Vzdělávání nadaných již skončil. Pokud máte zájem o naše materiály, napište si o ně přímo na mail: vzdelavaninadanych@seznam.cz. Děkujeme za pochopení... detail

Zobrazit všechny novinky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky

Nápady do výuky

Tipy na knihy, akce, odkazy na zajímavé stránky.. Zobrazit více

Napsali o nás / 7.02. 2011


Základní škola Hálkova je mezi Olomoučany, ale i lidmi ze širšího okolí známá jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Kromě jazyků se však také specializuje na mimořádně nadané děti, které zde mají samostatnou třídu. Talentovaní školáci do ní poprvé zasedli v září 2006. Teď jsou z nich páťáci a rádi by pokračovali ve stejné třídě i na druhém stupni. Vedení školy společně s pedagogy se proto důkladně připravuje na jejich přechod.

Zájem o zařazení prvňáků do třídy pro mimořádně nadané žáky na FZŠ Hálkova v Olomouci se stále zvyšuje. Letos byla specializovaná třída otevřena už popáté. Důležitý však bude příští rok, kdy se tato třída otevře poprvé na druhém stupni. Většina z letošních páťáků by na Hálkově chtěla zůstat. "Tak jako v každé jiné klasické páté třídě se rodiče i žáci rozhodují, zda půjdou na gymnázium, nebo zda zůstanou na své kmenové škole. My víme, že ze šestnácti dětí, které jsou v této třídě, jich asi dvanáct zůstane na naší škole. Po pěti letech usilovné práce je to pro nás velké vyznamenání," zhodnotila situaci ředitelka školy Božena Vítková.

Rozhodnutí vést nadané žáky i na druhém stupni v sobě však nese velkou zodpovědnost. Práce s mimořádně nadanými dětmi totiž vůbec není jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Naopak na pedagogy jsou kladeny vysoké nároky. "Práce s mimořádně nadanými dětmi je nesmírně náročná. Protože jsme počítali s tím, že ne všechny děti půjdou na gymnázium, pedagogy na druhém stupni na tuto práci již dlouhodobě připravujeme. Prošli jsme již spoustou školení. Naposledy u nás měla přednášku například paní Jolana Laznibatová, která je zakladatelkou škol pro mimořádně nadané děti v Bratislavě. Jsme také zapojeni do projektů, které pedagogy učí tvořit vzdělávací materiály určené nejen pro tyto děti," sdělila zástupkyně ředitelky Soňa Pitnerová.

Škola spolupracuje také s olomouckou univerzitou. "Protože jsme fakultní základní škola, spolupracujeme i s fakultou. Teď se má rozběhnout projekt, který se zaměřuje na rozvoj výuky matematiky. Rádi bychom dali prostor studentům pro navrhování materiálů a programů pro nadané děti. Spolupracujeme i s Centrem celoživotního vzdělávání a chystáme se do společného projektu oslovit i přírodovědeckou fakultu," doplnila Božena Vítková. Skupina nadaných žáků přitom zůstane na druhém stupni zachována. Počet dětí bude dorovnán dětmi z tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků i dětmi z jiných škol, které se sem přihlásí. Přijímací řízení se do této třídy konat nebude, zájemci a vytipovaní žáci však projdou diagnostickými testy, které připraví pedagogicko-psychologická poradna. Cílem školy je tedy umožnit dětem i na druhém stupni rozvíjet jejich talent. "Budeme se snažit udělat maximum, aby se tyto děti nadále rozvíjely, aby nám nespadly dolů a aby neustrnuly, protože by to byla velká škoda a byla by tím znehodnocena práce prvostupňařů," zdůraznila ředitelka. "Spojení dvou různých skupin dětí do jedné třídy by mělo přispět také k jejich dalšímu sociálnímu rozvoji," dodala.

Jak se vlastně mimořádně nadané děti projevují? Dítě se například samo bez pomoci rodičů naučí číst, výborně počítá, rádo diskutuje a výborně argumentuje, je zvědavé, neustále klade dotazy, dobře se vyjadřuje a podobně. Jestli je dítě mimořádně nadané, nebo má pouze urychlený vývoj některých dovedností, který se časem ustálí, může rozhodnout jedině diagnostika pedagogicko-psychologické poradny. U nadaných žáků se může vyskytnout nejen talent, ale i problém s kázní, dyslexie, dysgrafie aj. V běžných třídách by svůj talent nemohli příliš rozvinout. O žáky se specifickými poruchami učení, popřípadě chování pečuje škola i v ostatních třídách. Mimoto se stará i o děti cizinců a velkou pozornost věnuje hlavně výuce cizích jazyků. Významná je v tomto směru spolupráce školy se zahraničím. "Spolupracujeme se školami ve Velké Británii, v Belgii, v Itálii, v Maďarsku, v Dánsku, v Irsku a ve Švýcarsku. Žáci se zúčastňují vzdělávacích pobytů v Londýně, ve Francii, ve Švýcarsku a v Rakousku. V rámci projektu Comenius si děti posílají s žáky ze zahraničí dopisy, emaily a zkoušíme i videokonference. Hodně našich absolventů dokonce v zahraničí pracuje," popisuje Božena Vítková.

Zpět na novinky »

Unikátních návštěv:  3.799