Výukové materiály pro nadané žáky Odesláno 29.01. 2024

Nadační fond Qiido vytváří výukové materiály pro nadané žáky a má také komplexní vzdělávací online program pro MiND žáky. Podívejte se na webové stránky: ... detail

Výukové materiály Odesláno 20.03. 2017

Vážení návštěvníci našich stránek, projekt Vzdělávání nadaných již skončil. Pokud máte zájem o naše materiály, napište si o ně přímo na mail: vzdelavaninadanych@seznam.cz. Děkujeme za pochopení... detail

Zobrazit všechny novinky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky

Nápady do výuky

Tipy na knihy, akce, odkazy na zajímavé stránky.. Zobrazit více

Popis projektu


Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory:

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Datum realizace projektu:

11. 2010 - 30. 6. 2012

Realizátor projektu:

Fakultní základní škola,
Hálkova 4,
Olomouc 779 00

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje,
U Sportovní haly 1a,
779 00 Olomouc


Cílem projektu je zvýšení úrovně vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni základní školy. Projekt reaguje na aktuálně nedostačující situaci ve vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Během 20 měsíců trvání projektu budou realizovány tři klíčové aktivity.

První klíčovou aktivitou je inovace stávajícího ŠVP formou přílohy Vzdělávání mimořádně nadaných žáků ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů. S tím souvisí tvorba výukových materiálů, zejména pracovních listů do předmětů, kde se uskutečňuje rozšířená výuka (Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět).

Druhou aktivitou je podpora rodičů mimořádně nadaných dětí. Přímo ve škole bude zřízeno poradenské pracoviště ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje. Rodiče se budou moct obrátit na speciálního pedagoga nebo na kteréhokoliv z učitelů. Z projektu bude podporována činnost Klubu rodičů nadaných dětí při FZŠ Hálkova Olomouc.

Třetí aktivita je zaměřena na proškolení pedagogických pracovníků pro práci s mimořádně nadanými žáky, budou uspořádány workshopy zaměřené na problematiku vzdělávání nadaných žáků. Průběh a výsledky projektu budou prezentovány na těchto webových stránkách a na závěrečné konferenci.

Některé klíčové aktivity se uskuteční ve dvou fázích:

První fáze: 1. 11. 2010 – 30. 8. 2011

  • Inovace ŠVP
  • Tvorba výukových materiálů
  • Nákup vybavení a učebních pomůcek

Druhá fáze: 1. 9. 2011 – 30. 6. 2012

  • Zavádění inovovaného ŠVP do výuky
  • Ověřování vytvořených výukových materiálů
  • Workshopy zaměřené na předání zkušeností, seznámení s výsledky, vytvořenými materiály

Zveme vás na workshopy, které budou zaměřeny na vzdělávání nadaných žáků. Představíme vám soubor 100 výukových materiálů, které si každý z účastníků odnese s sebou a bude je moct využívat ve své praxi. Účast na workshopu je zdarma.

Více informací najdete v aktualitách.

 

Zaujal-li Vás náš projekt, napište nám: vzdelavaninadanych@seznam.cz

 

Stáhnout prezentaci ve formátu MS PowerPoint »

Unikátních návštěv:  4.283